سایر مقالات, مقالات

گزارش وضعیت جهانی تجدیدپذیرها در سال ۲۰۱۷

گزارش وضعیت جهانی تجدیدپذیرهای رن ۲۱ برای اولین بار در ۲۰۰۵ منتشر شد. سپس این گزارش توسعه یافت و به تلاشی مشترک و واقعی بدل گشت، تا آنجا که امروز شبکه ای بین المللی با بیش از ۸۰۰ نفر دست اندر کار، مولف و ویراستار را به یکدیگر نزدیک کرده است. در حال حاضر، گزارش وضعیت جهانی تجدیدپذیرها، پر مراجعه ترین گزارش در زمینه روندهای بازار، صنعت و سیاست های انرژی تجدیدپذیر است. متن کامل این گزارش در زیر ارائه شده است.

۵۹۲۵_orig