سایر مقالات

مکانیسم عملکرد سلول پروسکایت

در سلول خورشیدی پروسکایت نور از سمت شیشه رسانای FTO تابیده میشود. بعد از گذشتن از دو لایه متراکم و متخلخل تیتانیا به پروسکایت می رسد. لایه پروسکایت در واقع لایه جاذب نور است. در این لایه با تابش نور، الکترون و حفره به وجود می آید. حال این الکترون و حفره باید از یکدیگر جدا شوند. لایه mp-tio2   لایه جاذب الکترون ها است که به آن فوتوآند هم گفته می شود. الکترون ها از طریق لایه متخلخل تیتانیا به کانتکت پایینی رفته و حفره های تشکیل شده نیز از طریق لایه جاذب حفره که معمولا اسپایرو امتاد است با کانتکت طلا میروند.

مکانیسم سلول پروسکایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *