سایر مقالات, مقالات

مشخصه یابی سلول خورشیدی (آنالیز جریان-ولتاژ)

آنالیز جریان- ولتاژ

در این مرحله سلول خورشیدی را در معرض نور شبیه سازی شده خوشید (دستگاه شبیه ساز) قرار داده و ولتاژ الکترود را از ولتاژ مدار باز تا صفر ولت اسکن کرده و مقدار جریان عبوری سلول در مقادیر مختلف ولتاژ اعمالی اندازه گیری می شود.

 

مشخصه­ های مهم در اندازه گیری عملکرد فوتوولتائیک

  • بازده تبدیل انرژی

   معمولاً PCE برای DSSC زیر تابش نور خورشید شبیه سازی شده اندازه گیری می­شود و توسط سه مشخصه مهم چگالی جریان مدار کوتاه (Jsc)، ولتاژ مدار باز (Voc) و فاکتور پرشدگی (FF) طبق معادله زیر توصیف می­شود. در شکل 19 نیز هرکدام از این مشخصه ­ها برروی منحنی I-V نشان داده شده­اند.

  معادله

در این معادله Pin توان ورودی می­باشد.

 

  • تعریف Jsc

   جریان مدار کوتاه بیشترین جریان خروجی از یک DSSC می­باشد. تحت تابش شبیه سازی شده خورشید و زمانی که ولتاژ عبوری از سلول صفر باشد، اندازه­گیری می­شود و معمولاً به صورت نسبت حداکثر جریان خروجی به سطح فعال سلول تعریف می­شود و بر­حسب 2-mA cm می­باشد.

  • تعریف Voc

   ولتاژی است که در آن هیچ جریانی از مدار خارجی عبور نکند و بیشترین ولتاژی است که یک سلول خورشیدی می­تواند ارائه دهد و واحد آن برحسب V می­باشد.

  • تعریف ضریب پرشدگی (Fill factor)

   FF یک عامل مهم در تعیین حداکثر قدرت یک سلول خورشیدی با استفاده از Jsc و Voc می­باشد، که در نهایت بازده تبدیل انرژی را تعیین می­کند. این کمیت از روی نسبت بین بیشترین توان تولید شده توسط سلول خورشیدی و حاصلضرب Jsc در Voc به دست می ­آید .

I-V

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *