سایر مقالات, مقالات

‌سلولهای خورشیدی نسل اول (سیلیکونی)

نسل اول سلولهای فتوولتائیک (سیلیکونی) فناوری غالب در تولید تجاری سلولهای خورشیدی هستند، که بیش از ۸۵% بازار سلولهای خورشیدی را به خود اختصاص داده اند. این سلولها نوعا با استفاده از ویفر سیلیکون بلوری ساخته شده اند. (بندگپ سیلیکونeV  ۱٫۱۱)که شامل دیود پیوند p-n تک لایه، با ابعاد زیاد هستند. شمش های سیلیکون هم می توانند مونوکریستالی باشد هم پلی کریستال. شکل زیر نمودار روند افزایش بازده سلولهای سیلیکونی را نشان می دهد.

سلول سیلیکونی

مزایای سلولهای خورشیدی نسل اول جذب وسیعی از طیف و تحرک پذیری بالای حاملها است. از معایب این سلولها می توان به نیازداشتن به فناوری تولید پرهزینه، رشد و برش پرمشقت شمش ها و همچنین بیشتر فوتونها پرانرژی ، در محدوده آبی و بنفش طیف بصورت حرارت هدر می روند.