رفتن به محتوای اصلی
گروه تحقیقاتی سان لب
۰9193702132 02166565004 info@sun-lab.ir

مکانیسم عملکرد سلول پروسکایت

در سلول خورشیدی پروسکایت نور از سمت شیشه رسانای FTO تابیده میشود. بعد از گذشتن از دو لایه متراکم و متخلخل تیتانیا به پروسکایت می رسد. لایه پروسکایت در واقع لایه جاذب نور است. در این لایه با تابش نور، الکترون و حفره به وجود می آید. حال این الکترون و حفره باید از یکدیگر جدا شوند. لایه mp-tio2   لایه جاذب الکترون ها است که به آن فوتوآند هم گفته می شود. الکترون ها از طریق لایه متخلخل تیتانیا به کانتکت پایینی رفته و حفره های تشکیل شده نیز از طریق لایه جاذب حفره که معمولا اسپایرو امتاد است با کانتکت طلا میروند.

مکانیسم سلول پروسکایت

برگشت به بالا