رفتن به محتوای اصلی
گروه تحقیقاتی سان لب
۰9193702132 02166565004 info@sun-lab.ir

مواد ساخت سلول پروسکایت

موادی که در ساخت سلول خورشیدی پروسکایت استفاده می شوند در زیر آورده شده است.

 1. یدید سرب –PbI2

 2. متیل آمونیوم یدید – MAI

 3. شیشه رسانای FTO

 4. تیتانیوم ایزوپروپوکساید- TTIP

 5. استیل استونات

 6. خمیر نانوذرات تیتانیوم- TiO2 Paste

 7. دی متیل فرمامید خشک – DMF

 8. دی متیل سولفوکسید-DMSO

 9. اتانول بدون آب

 10. استون

 11. ایزوپروپانول خشک

 12. آب دوبار تقطیر

 13. هیدروکلریک اسید

برگشت به بالا