رفتن به محتوای اصلی
گروه تحقیقاتی سان لب
۰9193702132 02166565004 info@sun-lab.ir
انرژی خورشیدی

انرژی خورشیدی

انرژی خورشیدی یکی از مهمترین منابع انرژی تجدیدپذیر است که به صورتهای مختلف همچون نیروگاههای
خورشیدی، سلولهای خورشیدی، نمک زدایی آب دریا و جمع کنندههای خورشیدی مورد استفاده قرار میگیرند.
افزایش مساحت سطح به حجم نانوذرات باعث افزایش کارایی انرژی خورشیدی میگردد چون مساحت بیشتری در
مقابل نور قرار میگیرد. کاهش هزینه تبدیل نور خورشید به الکتریسیته نسبت به سوختهای فسیلی، عامل اصلی
پیشرفت فناوری خورشیدی است. سیستمهای مختلفی جهت استفاده از انرژی خورشیدی معرفی شدهاند که شامل
سیستم حرارتی مستقیم و سیستمهای فتوولتائیک میشود. به سیستمهایی که می توانند نور خورشید را به
الکتریسیته تبدیل کنند سلولهای فوتوولتائیک یا سلولهای خورشیدی گفته می شود.

برگشت به بالا